Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Angående [Kameraguiden]

I [Kameraguiden] visas beskrivningar av MENU-punkter och inställningar, och om en viss funktion inte går att ställa in förklaras varför.

  1. Tryck på MENU-knappen.
  2. Välj önskad MENU-punkt genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
  3. Tryck på ? (Kameraguide) -knappen.

    Manöverguiden för den MENU-punkt som du valde i steg 2 visas.

    • Om man trycker på i mitten på styrratten efter att ha valt en punkt som visas i grått, visas anledningen till att den punkten inte går att ställa in.