Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Filminspelningsformat

Med den här kameran går det att spela in filmer i formatet "XAVC S". Se nedanstående beskrivning för närmare detaljer om "XAVC S"-formatet.

Vad är XAVC S?

Ett format som används för att spela in filmer med högupplösning genom att konvertera dem till MP4-filmer med hjälp av codecen MPEG-4 AVC/H.264. MPEG-4 AVC/H.264 gör det möjligt att komprimera bilder med högre effektivitet. Det i sin tur gör det möjligt att spela in med högre bildkvalitet och samtidigt minska mängden data som används.

Inspelningsformaten XAVC S/AVCHD

XAVC S:
Bittal: Ca. 50 Mbps*1
Används för att spela filmer som ser mer levande ut än i AVCHD-format genom att använda mer information.
AVCHD:
Bittal: Ca. 28 Mbps*2
AVCHD-formatet har stor kompabilitet även med andra lagringsapparater än datorer.
  • Bittalet är den mängd data som behandlas inom en viss tidsperiod.
*1I genomsnitt
*2Maximalt