Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

För att ställa in skärpan genom att peka på skärmen (Pekfokus) (filmer)

Kameran ställer automatiskt in skärpan på det motiv som du pekar på på bildskärmen när du filmar.

För att följa det motiv du pekade på och hålla skärpan inställt på det (Lås på AF)

Kameran följer det angivna rörliga motivet hela tiden.
 1. MENU (Kamerainst.) → [Mittenlås på AF] [På] (önskad inställning)
 2. Peka på det område där du vill starta [Lås på AF]-funktionen antingen innan du börjar filma eller medan filminspelningen pågår.
 3. För att stänga av [Lås på AF]-funktionen pekar man på -ikonen.

För att ställa in skärpan på det motiv du pekar på (punktfokus)

Kameran ställer automatiskt in skärpan på det motiv som du pekar på på bildskärmen. [Fokusläge]-inställningen ändras automatiskt till [Manuellt fokus].
 1. MENU (Kamerainst.) → [Mittenlås på AF] [Av]
 2. Peka på det motiv som du vill ställa in skärpan på antingen innan du börjar filma eller medan filminspelningen pågår.
 3. För att stänga av punktfokusfunktionen pekar man på -ikonen.

För att se det motiv som du pekar på förstorat (Fokusförstoring)

Det går att förstora bilden för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand.
 1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge] [Manuellt fokus]
 2. Peka på den punkt som du vill ställa in skärpan på.
 3. Vrid på skärpeinställningsringen för att ställa in skärpan.

Tips

 • För att lämna förstoringsläget trycker man lätt på avtryckaren.

OBS!

 • [Pekfokus]-funktionen går inte att använda i följande fall:
  • När den digitala zoomen används.
 • Det går inte att ta bilder med hjälp av [Pekfokus]-funktionen tillsammans med applikationer som laddats ner från vår webbplats.