Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

För att ta bilder på dig själv med hjälp av pekfunktionerna (Självport./självutl.)

Det går att vrida bildskärmen till en lämplig vinkel så att du kan ta självporträtt samtidigt som du ser bilden på bildskärmen.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Självport./självutl.] [På]
 2. Vrid bildskärmen ca. 180 grader uppåt.

  • Ställ in punkten [Fokusläge] på något annat läge än [Manuellt fokus]. Pekavtryckarfunktionen går inte att använda när punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus]-läget.
  • Även om punkten [Inst. pekskärmtag.] är inställd på [Pekfokus], går det att använda pekavtryckarfunktionen om man vrider upp bildskärmen ungefär 180 grader.
 3. Rikta objektivet mot dig själv, komponera bilden och peka sedan på motivet på bildskärmen.
  Kameran tar en stillbild efter tre sekunder.

OBS!

 • [Pekavtryckare]-funktionen går inte att använda i följande fall:
  • När punkten [Scenval] är inställd på [Nattmotiv]
  • När punkten [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [Leendeavkänning]
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus]
  • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Flexibel punkt]
  • När den digitala zoomen används.
 • Det går inte att ta bilder med hjälp av [Pekavtryckare]-funktionen tillsammans med applikationer som laddats ner från vår webbplats.