Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

För att ställa in skärpan med hjälp av pekfunktionerna (Pekfokus) (stillbilder)

Kameran ställer automatiskt in skärpan på det motiv som du pekar på på bildskärmen vid stillbildstagning.

För att bestämma vilken punkt som skärpan ska ställas in på (Pekfokus)

Det tänds en ram runt den punkt du pekade på, och när du sedan trycker ner avtryckaren halvvägs ställs skärpan in inom den ramen.
 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Inst. pekskärmtag.] [Pekfokus]
 2. MENU (Kamerainst.) → [Mittenlås på AF] [Av]
 3. Peka på det motiv som du vill ställa in skärpan på.
 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
 5. För att stänga av skärpeinställningen pekar man på -ikonen.

För att följa det motiv du pekade på och hålla skärpan inställt på det (Lås på AF)

Kameran följer det angivna rörliga motivet hela tiden.
 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Inst. pekskärmtag.] [Pekfokus]
 2. MENU (Kamerainst.) → [Mittenlås på AF] [På] (önskad inställning)
 3. Peka på önskat område för att starta [Lås på AF]-funktionen.
 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
 5. För att stänga av [Lås på AF]-funktionen pekar man på -ikonen.

För att se det motiv som du pekar på förstorat (Fokusförstoring)

Det går att förstora bilden för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand.
 1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge] [Manuellt fokus]
 2. Peka på den punkt som du vill ställa in skärpan på.
 3. Vrid på skärpeinställningsringen för att ställa in skärpan.
 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

 • För att lämna förstoringsläget trycker man lätt på avtryckaren.

OBS!

 • [Pekfokus]-funktionen går inte att använda i följande fall:
  • När punkten [Fotoläge] är inställd på [Panorering]
  • När punkten [Scenval] är inställd på [Nattmotiv]
  • När punkten [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [Leendeavkänning]
  • När den digitala zoomen används.
 • Det går inte att ta bilder med hjälp av [Pekfokus]-funktionen tillsammans med applikationer som laddats ner från vår webbplats.