Digitalkamera med utbytbart objektiv/Digital stillbildskameraILCE-QX1/DSC-QX30

Använd denna Hjälpguide om du har några frågor vad gäller användning av din kamera.

Se följande webbplats för mer information om ”PlayMemories Mobile”.

http://www.sony.net/pmm/