กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้/กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลILCE-QX1/DSC-QX30

ใช้ คู่มือช่วยเหลือ นี้เมื่อท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานกล้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "PlayMemories Mobile" ได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้

http://www.sony.net/pmm/