กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ไม่สามารถนำเข้าภาพ

  • เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างถูกต้องด้วยสาย USB
  • ในกรณีที่ท่านถ่ายภาพโดยใช้การ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านอาจจะไม่สามารถนำเข้าภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ถ่ายภาพโดยใช้การ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตโดยผลิตภัณฑ์นี้