กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

กด WPS

หากจุดเชื่อมต่อมีปุ่ม WPS ท่านสามารถบันทึกจุดเชื่อมต่อลงในผลิตภัณฑ์นี้ได้ง่ายๆ โดยกดปุ่ม WPS

  1. MENU(ไร้สาย) → [กด WPS]
  2. กดปุ่ม WPS บนจุดเชื่อมต่อที่ต้องการบันทึก

หมายเหตุ

  • [กด WPS] ทำงานเมื่อตั้งค่าความปลอดภัยของจุดเชื่อมต่อไปที่ WPA หรือ WPA2 หรือจุดเชื่อมต่อรองรับการใช้งานปุ่ม WPS เท่านั้น ถ้าตั้งค่าความปลอดภัยไว้ที่ WEP หรือจุดเชื่อมต่อของท่านไม่ รองรับวิธีการกดปุ่ม WPS ให้ทำการ [ตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ]
  • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นและการตั้งค่าที่ใช้งานได้ของจุดเชื่อมต่อจากคำแนะนำการใช้งานของจุดเชื่อมต่อ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบจุดเชื่อมต่อ
  • อาจไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม เช่น ชนิดวัสดุของผนัง หรือหากมีสิ่งกีดขวาง หรือสัญญาณไร้สายระหว่างผลิตภัณฑ์และจุดเชื่อมต่อมีกำลังอ่อน เป็นต้น ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้เปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์ไปที่อื่น หรือขยับผลิตภัณฑ์เข้าใกล้จุดเชื่อมต่อให้มากขึ้น