กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปยังผลิตภัณฑ์โดยตรงโดยใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

  1. MENU(โปรแกรม) → รายการโปรแกรม(PlayMemories Camera Apps) จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
    สมัครรับบัญชีบริการล่วงหน้า

หมายเหตุ

  • ถ้าที่อยู่ IP ของผลิตภัณฑ์นี้ตั้งไว้ที่ [แมนนวล] ท่านจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ ตั้งค่า [ตั้งค่า IP Address] ไปที่ [อัตโนมัติ]