กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การใช้ “Quick Navi”

ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้โดยตรงโดยใช้หน้าจอ Quick Navi ขณะใช้ช่องมองภาพ เนื้อหาและตำแหน่งที่แสดงด้านล่างเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น และอาจแตกต่างจากการแสดงผลจริง

 1. MENU→(ตั้งค่า กำหนดเอง) → [ปุ่ม DISP] [จอ] [สำหรับช่องมองภาพ] [ตกลง].
 2. กดปุ่ม DISP (การตั้งค่าแสดงผล) บนปุ่มควบคุม ซ้ำหลายๆ ครั้งจนกระทั่งหน้าจอตั้งค่าเป็น [สำหรับช่องมองภาพ]
 3. กดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) เพื่อสลับหน้าจอเป็นหน้าจอ Quick Navi

  ในโหมดอัตโนมัติหรือโหมดบรรยากาศ

  ในโหมดถ่ายภาพพาโนรามาและ P/A/S/M

 4. เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม
 5. หมุนปุ่มหมุนด้านหน้าเพื่อเลือกค่าที่ต้องการ
  • การตั้งค่าบางอย่างสามารถปรับละเอียดได้โดยหมุนปุ่มหมุนด้านหลัง

การทำการตั้งค่าบนหน้าจอเฉพาะ

 • เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการในขั้นตอนที่ 4 จากนั้นกด ที่ตรงกลาง ปุ่มควบคุม หน้าจอตั้งค่าเฉพาะสำหรับฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้น ทำการตั้งค่าตามคำแนะนำการใช้งาน (A)

หมายเหตุ

 • รายการสีเทาในหน้าจอ Quick Navi ไม่สามารถใช้งานได้
 • เมื่อใช้ [สร้างสรรค์ภาพถ่าย] หรือ [โปรไฟล์ภาพ] งานตั้งค่าบางอย่างสามารถทำได้ในหน้าจอที่กำหนด เท่านั้น