กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

ชนิดของแผ่นดิสก์

คุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD)
แผ่น Blu-ray ช่วยให้สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่คุณภาพของภาพมีความละเอียดสูง (HD) ได้นานกว่าแผ่น DVD

คุณภาพของภาพระดับความละเอียดสูง (HD) (แผ่นบันทึก AVCHD)
สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีความละเอียดสูง (HD) ลงในสื่อ DVD เช่น แผ่น DVD-R และสร้างแผ่นดิสก์ที่คุณภาพของภาพมีความละเอียดสูง (HD)

  • ท่านสามารถเล่นแผ่นดิสก์ที่คุณภาพของภาพมีความละเอียดสูง (HD) ด้วยอุปกรณ์เล่นข้อมูลรูปแบบ AVCHD เช่น เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray ของ Sony และ PlayStation®3 ท่านไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์นี้ด้วยเครื่องเล่น DVD ธรรมดาทั่วไป

คุณภาพของภาพระดับความละเอียดมาตรฐาน (STD)
สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวความละเอียดมาตรฐาน (STD) ที่แปลงจากภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูง (HD) ลงในสื่อ DVD เช่น แผ่น DVD-R และสร้างแผ่นดิสก์ที่คุณภาพของภาพมีความละเอียดมาตรฐาน (STD)

คำแนะนำ

ท่านสามารถใช้แผ่นดิสก์ 12 ซม. ชนิดต่อไปนี้กับ PlayMemories Home สำหรับแผ่น Blu-ray โปรดดูที่ “การสร้างแผ่น Blu-ray”

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: ไม่สามารถเขียนซ้ำได้

DVD-RW/DVD+RW: เขียนซ้ำได้

  • อัพเดตซอฟต์แวร์ระบบ “PlayStation 3” ของท่านให้เป็นรุ่นล่าสุดเสมอ
  • “PlayStation 3” อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศ/ภูมิภาค