กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การใช้งานปุ่มควบคุม

ท่านสามารถเลือกรายการตั้งค่าได้โดยหมุนหรือกดที่ด้านบน/ล่าง/ขวา/ซ้ายของปุ่มควบคุม ยืนยันการเลือกด้วยการกด ที่อยู่ตรงกลางปุ่มควบคุม

ฟังก์ชั่น DISP (การตั้งค่าแสดงผล), / (โหมดขับเคลื่อน) และ ISO (ISO) ถูกกำหนดให้กับด้านบน/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม นอกจากนี้ ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่เลือกให้กับด้านซ้าย/ขวา/ล่าง ของปุ่มควบคุม หรือ ที่อยู่ตรงกลาง และการหมุนของปุ่มควบคุม


ในระหว่างการเปิดดูภาพ ท่านสามารถแสดงภาพถัดไป/ก่อนหน้าได้โดยกดด้านขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม