กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7M2

การตั้งค่าจะถูกรีเซ็ตแม้เมื่อไม่ได้ทำการรีเซ็ตก็ตาม

  • ถ้าถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่กล้องยังอยู่ที่ตำแหน่ง ON การตั้งค่ากล้องอาจถูกรีเซ็ต เมื่อถอดแบตเตอรี่ออก อันดับแรกให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง OFF แล้วตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะการเข้าถึงไม่ได้ติดสว่างอยู่