กล้องดิจิตอลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ILCE-7RM2

การใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi