Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-6300

Wyjście 24p/60p (film) (Tylko w przypadku modeli zgodnych z trybem 1080 60i)

Ustaw 1080/24p lub 1080/60p jako format wyjściowy HDMI, gdy w pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono [24p 24M(FX) ], [24p 17M(FH) ], lub [24p 50M ].

  1. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI][Rozdzielczość HDMI][1080p] lub [2160p/1080p].
  2. MENU (Ustawienia) → [Ustawienia HDMI] [Wyjście 24p/60p] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

60p:
Filmy będą wysyłane w formacie 60p.
24p:
Filmy będą wysyłane w formacie 24p.

Uwaga

  • Czynności opisane w punktach 1 i 2 można wykonać w dowolnej kolejności.
  • Po ustawieniu w pozycji [Ust. nagrywania] innej opcji niż [24p 24M(FX) ], [24p 17M(FH) ] lub [24p 50M ], ustawienie to zostanie anulowane i wysyłany będzie sygnał wideo HDMI zgodny z ustawieniami w pozycji [Rozdzielczość HDMI].