Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Skuggkompensering

Används för att kompensera för skuggor som uppstår i hörnen av bilden beroende på egenskaperna för somliga objektiv.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Objektivkomp.] [Skuggkompensering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Används för att automatiskt kompensera för mörka hörn i bilden.

Av:
Ingen kompensering för mörka hörn i bilden.

OBS!

  • Denna funktion går bara att använda när ett objektiv som är kompatibelt med automatisk kompensation används.
  • Det kan hända att det inte går att kompensera mängden ljus runt kanterna, beroende på objektivets typ.