Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Så här använder du

Innan du börjar använda produkten

Delarnas namn

Ikoner och indikatorer

Montering av axelremmen

Montering av ögonmusslan

Justering av sökaren

Kameraguiden

Kameraförberedelser

Uppladdning av batteripaketet

Isättning av ett minneskort (säljs separat)

Hur man monterar ett objektiv

Inställning av språk, datum och klocka

Olika sätt att styra produkten

Olika sätt att styra produkten

Tagning

Tagning av stillbilder/Inspelning av filmer

Val av tagningsläge

Hur man använder de olika tagningsfunktionerna

Hur man använder zoomen

Hur man använder blixten

Val av visningssätt på skärmen

Inställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilder

Skärpeinställning

Exponeringsinställning

Val av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)

Inställning av ISO-känsligheten

Korrigering av ljusstyrkan och kontrasten

Justering av färgtonerna

Val av effektlägen

Inspelning av filmer

Hur man skräddarsyr tagningsfunktionerna för att göra dem lättare att använda

Övriga inställningar på den här produkten

Uppspelning

Uppspelning av stillbilder

Radering av bilder

Uppspelning av filmer

Uppspelning av panoramabilder

Utskrift

Hur man använder de olika uppspelningsfunktionerna

Uppspelning på en TV

Ändring av inställningarna

Inställningsmenyn

Hur man använder Wi-Fi-funktionerna

För att ansluta den här produkten till en smartphone

För att styra den här produkten med hjälp av en smartphone

Överföring av bilder till en smartphone

Överföring av bilder till en dator

Överföring av bilder till en TV

Ändring av inställningarna för Wi-Fi-funktionerna

Tillägg av applikationer till produkten

PlayMemories Camera Apps

Hur man installerar applikationerna

Hur man startar applikationerna

Hantering av applikationer

Användning av en dator

Rekommenderad datormiljö

Hur man använder mjukvaran

Anslutning av den här produkten till en dator

Hur man skapar filmskivor

Försiktighetsåtgärder/Angående den här produkten

Försiktighetsåtgärder

Rengöring av den här produkten

Antal lagringsbara stillbilder och den inspelningsbara tiden för filmer

Användning av denna produkt utomlands

Övrig information

Varumärken