Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Krom. aber.komp.

Används för att minska färgstörningarna i hörnen av bilden som beror på egenskaperna för somliga objektiv.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Objektivkomp.] [Krom. aber.komp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Färgstörningarna minskas automatiskt.

Av:
Färgstörningarna minskas inte.

OBS!

  • Denna funktion går bara att använda när ett objektiv som är kompatibelt med automatisk kompensation används.