Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Förvridningskomp.

Används för att kompensera för distorsion i bilden som beror på egenskaperna för somliga objektiv.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Objektivkomp.] [Förvridningskomp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Distorsionen i bilden kompenseras automatiskt.

Av:
Distorsionen i bilden kompenseras inte.

OBS!

  • Denna funktion går bara att använda när ett objektiv som är kompatibelt med automatisk kompensation används.
  • Beroende på objektivet som är monterat kan det hända att punkten [Förvridningskomp.] är fast inställd på [Auto], och det inte går att välja [Av].