Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Ratt-/hjullås

Det går att ställa in om rattarna ska låsas eller ej när man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Ratt-/hjullås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Låsa:
Manöverratten och styrratten låses.
Låsa upp:
Manöverratten och styrratten låses inte, även om man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

Tips

  • Det går att låsa upp den låsta ratten/styrratten genom att hålla Fn (Funktion)-knappen intryckt.