Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Snabbgranskning

Det går att kontrollera den lagrade bilden på skärmen precis efter tagningen. Det går även att ställa in visningstiden för snabbgranskningen.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Snabbgranskning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

10 s/5 s/2 s:
Den lagrade bilden visas på skärmen direkt efter tagningen under inställd tid. Genom att förstora bilden under snabbgranskningen går det att kontrollera bilden i förstorat skick.
Av:
Förhandsgranskningsbilden visas inte.

OBS!

  • När produkten förstorar en bild med hjälp av bildbehandling, kan det hända att originalbilden först visas tillfälligt innan den förstorade bilden visas.
  • DISP (visningssätt)-inställningarna gäller även för snabbgranskning.