Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Bätt. autojus. Bildext.

Används för att ställa in om alla bilderna som togs i en följd i läget [Bättre autojustering] ska sparas eller ej.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Bätt. autojus. Bildext.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Endast den bild som produkten bedömer vara bäst sparas.
Av:
Alla bilderna sparas.

OBS!

  • När [Handskymning] är valt bland scenlägena sparas bara en enda sammanställd bild, även om man ställer in [Bätt. autojus. Bildext.] [Av] här.
  • När funktionen [Auto. inramning] är aktiverad sparas två bilder, även om man ställer in [Bätt. autojus. Bildext.] [Auto] här.
  • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] går det bara att använda ett begränsat antal tagningsfunktioner.