Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

e-främre ridåslutare

Den elektroniska främre ridåslutarfunktionen förkortar tidsfördröjningen mellan slutarutlösningarna.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [e-främre ridåslutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Den elektroniska främre ridåslutarfunktionen används.

Av:
Den elektroniska främre ridåslutarfunktionen används inte.

OBS!

  • När man tar bilder med snabba slutartider med ett objektiv med stor diameter monterat, kan det hända att det uppstår spökbilder i suddiga områden, beroende på motivet eller tagningsförhållandena. Ställ i så fall in den här funktionen på [Av].
  • Om du använder ett objektiv av något annat fabrikat (inklusive Minolta/Konica-Minolta-objektiv), så ställ in den här funktionen på [Av]. Om den här funktionen är inställd på [På] kan det hända att det inte går att ställa in rätt exponering eller att ljusstyrkan blir ojämn i bilden.
  • Vid tagning med snabba slutartider kan det hända att bildens ljusstyrka blir ojämn beroende på tagningsförhållandena. Ställ i så fall in punkten [e-främre ridåslutare][Av].