Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Utl.utan obj.

Används för att ställa in om slutaren ska gå att utlösa eller ej även när inget objektiv är monterat.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Utl.utan obj.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Möjlig:
Slutaren utlöses även när inget objektiv är monterat. Välj [Möjlig] när produkten ska monteras på ett astronomiskt teleskop eller liknande.
Ej möjlig:
Slutaren utlöses inte när inget objektiv är monterat.

OBS!

  • Det går inte att få korrekta mätresultat när ett objektiv som saknar objektivkontakter används, t.ex. ett astronomiskt teleskop. Ställ i så fall in exponeringen för hand genom att kontrollera den i den lagrade bilden.