Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Eye-Start AF (stillbilder)

Används för att ställa in om autofokus ska användas eller ej när man tittar i den elektroniska sökaren.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Eye-Start AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Autofokuseringen startar när man tittar i den elektroniska sökaren.

Av:
Autofokuseringen startar inte när man tittar i den elektroniska sökaren.

Tips

  • [Eye-Start AF] går att använda när ett objektiv med A-fattning är monterat med hjälp av en objektivadapter (LA-EA2, LA-EA4) (säljs separat).