Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Försköningseffekt (stillbild)

Används för att ställa in effekten för att hyn ska se smidig ut när ansiktsavkänningsfunktionen används.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Försköningseffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
[Försköningseffekt]-funktionen används inte.

På:
[Försköningseffekt] används.

Tips

  • När punkten [Försköningseffekt] är inställd på [På], går det att ställa in effektnivån.Ställ in önskad effektnivå genom att trycka till höger/vänster på styrratten.

OBS!

  • Punkten [Försköningseffekt] går inte att ställa in när punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW].