Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Ansiktsregistrering (Ändring av ordning)

Om flera olika ansikten registreras för prioritering har det ansikte som registrerades först högst prioritet. Det går att ändra prioritetsordningen.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Ansiktsregistrering] [Ändring av ordning].
  2. Välj det ansikte för vilket prioritetsordningen ska ändras.
  3. Välj destination.