Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Rödögereducering

När blixten används avfyras den två eller flera gånger före själva tagningen för att minska risken för röda ögon i bilden.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Rödögereducering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Blixten avfyras alltid för att minska risken för röda ögon i bilden.

Av:
Rödögereducering används inte.

OBS!

  • Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och olika förhållanden, som avståndet till motivet, och om motivet tittar in i förblixten eller ej.