Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Auto. inramning (stillbilder)

När den här produkten upptäcker och tar bilder på ansikten, motiv i makroläget eller motiv som följs med hjälp av [Lås på AF]-funktionen, beskär sedan produkten bilden till en lämplig bildkomposition och sparar bilden. Både originalbilden och den beskurna bilden sparas. Den beskurna bilden lagras i samma format som originalbilden.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Auto. inramning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Bilden beskärs inte.
Auto:
Bilden beskärs automatiskt till en lämplig bildkomposition.

OBS!

  • Det kan hända att bildkompositionen för den beskurna bilden faktiskt inte är den bästa möjliga, beroende på tagningsförhållandena.
  • [Auto. inramning] går inte att ställa in när någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
  • [Auto. inramning] går inte att ställa in när punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].