Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Minne

Används för att registrera upp till 2 lägen eller produktinställningar som används ofta i produkten, och upp till 4 inställningar (M1 till M4) på minneskortet. Sedan går det att hämta fram de inställningarna helt enkelt med hjälp av lägesomkopplaren.

  1. Ställ in produkten på de inställningar som du vill registrera.
  2. MENU (Kamerainst.) → [Minne] → önskat nummer.

Punkter som går att registrera

  • Tagningsläge
  • Bländare (F-värde)
  • Slutartid
  • Kamerainst.

För att hämta fram de registrerade inställningarna

Välj minnesnummer ”1” eller ”2” på lägesomkopplaren.

Tryck sedan på höger/vänster sida på styrratten för att välja önskat minnesnummer.

  • M1 till M4 går bara att välja när ett minneskort är isatt i produkten.

För att ändra de registrerade inställningarna

Ändra inställningarna på önskat sätt och registrera sedan om dem på samma lägesnummer.

OBS!

  • Programflyttning går inte att registrera.