Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Inst. funktionsmeny

Det går att ställa in vilken funktion som ska användas när man trycker på Fn (funktion)-knappen.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Inst. funktionsmeny] → ställ in en funktion för önskad plats.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.