Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Mittknappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för mittknappen går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på mittknappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

  1. MENU (Anpassade inställningar) [Spec.knapp(Tagn.)] [Mittenknapp. funk.] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.