Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Högerknappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för högerknappen går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på högerknappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] [Högerknapp. funk.] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.