Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Vänsterknappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för vänsterknappen går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på vänsterknappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] [Vänsterknapp. funk.] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.