Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Reducera vindbrus

Används för att ställa in om ljudet av blåsten ska minskas under filminspelning eller ej.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Reducera vindbrus] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:
Ljudet av blåsten minskas.

Av:
Ljudet av blåsten minskas inte.

OBS!

  • Om man ställer in den här punkten på [På] när det inte blåser särskilt kraftigt, kan det hända att det vanliga ljudet blir inspelat på alltför låg volym.
  • När en separat mikrofon (säljs separat) används fungerar inte [Reducera vindbrus]-funktionen.