Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Aut. lång. slutare (film)

Används för att ställa in om slutartiden automatiskt ska justeras eller ej när man filmar på ett mörkt ställe.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Aut. lång. slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:
[Aut. lång. slutare] används. Slutartiden blir automatiskt längre vid tagning under mörka förhållanden. Det går att minska störningarna i filmen genom att använda en långsammare slutartid vid inspelning på mörka ställen.

Av:
[Aut. lång. slutare] används inte. Den inspelade filmen blir mörkare än när [På] är valt, men samtidigt blir rörelserna smidigare och risken att motivet blir suddigt minskar.

OBS!

  • [Aut. lång. slutare] fungerar inte i följande fall:
    • Under HFR-tagning
    • (Slutarprioritet)
    • (Manuell exponering)
    • När punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO].