Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Självutlös. (kont.)

Används för att ta inställt antal bilder med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned. Sedan går det att välja den bästa bilden bland bilderna som tagits.

  1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Självutlös. (kont.)].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Självut. (kont.): 10 sek. 3 bilder:
Används för att ta tre bilder i en följd 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren.
När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 10 sekunder.

Självut. (kont.): 10 sek. 5 bilder:
Används för att ta 5 bilder i en följd 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren.
När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 10 sekunder.

Självutlösare(kont.): 5 sek. 3 bild.:
Används för att ta tre bilder i en följd 5 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren. När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 5 sekunder.

Självutlösare(kont.): 5 sek. 5 bild.:
Används för att ta fem bilder i en följd 5 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren. När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 5 sekunder.

Självutlösare(kont.): 2 sek. 3 bild.:
Används för att ta tre bilder i en följd 2 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren. När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 2 sekunder.

Självutlösare(kont.): 2 sek. 5 bild.:
Används för att ta fem bilder i en följd 2 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren. När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 2 sekunder.

Tips

  • Tryck på avtryckaren igen för att stänga av självutlösaren.
  • Tryck på /-knappen på styrratten och välj (Enkeltagning) för att lämna självutlösarläget.