Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Självutlösare

Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.

 1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Självutlösare].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Självutlösare: 10 sek:
Används för att ställa in 10-sekunderssjälvutlösaren.
När man trycker på avtryckaren börjar självutlösarlampan blinka, det hörs ett pip, och efter 10 sekunder utlöses slutaren. För att stänga av självutlösaren trycker man en gång till på avtryckaren.

Självutlösare: 5 sek.:
Används för att ställa in självutlösaren med 5 sekunders fördröjning.
När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 5 sekunder. För att stänga av självutlösaren trycker man en gång till på avtryckaren.

Självutlösare: 2 sek:
Används för att ställa in självutlösaren med 2 sekunders fördröjning. Därigenom minskar den skakningsoskärpa som annars uppstår när man trycker på avtryckaren.

Tips

 • Tryck på /-knappen på styrratten och välj (Enkeltagning) för att lämna självutlösarläget.
 • För att använda självutlösaren i gafflingsläget väljer man först gafflingsläget som matningssätt och väljer därefter MENU (Kamerainst.)[Gafflingsinst.][Självutl. vid gaffling].

OBS!

 • Självutlösaren går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När [Sport & action] är inställt under [Scenval].
  • [Leendeavkänning]