Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

AE-lås

När det är hög kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. när motivet är i motljus eller befinner sig vid ett fönster, kan man mäta ljuset vid en punkt där motivet verkar ha lagom ljusstyrka och sedan låsa exponeringen före tagningen. För att minska motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är ljusare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden. För att öka motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är mörkare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden.
  1. Ställ in skärpan på samma punkt som exponeringen ställs in för.
  2. Ställ in AF/MF/AEL-omkopplaren på AEL-läget, och tryck sedan på AEL-knappen.

    Exponeringen låses och (AE-lås) tänds.
  3. Fortsätt hålla AEL-knappen intryckt och ställ in skärpan på motivet igen, och ta sedan bilden.
    • Fortsätt hålla AEL-knappen intryckt om du vill fortsätta ta bilder med den fast inställda exponeringen. Släpp knappen för att återställa exponeringen.

Tips

  • Om man väljer [AE-lås]-funktionen för (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)][AEL-knappens funkt.] går det att låsa exponeringen utan att hålla AEL-knappen intryckt.