Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Mätmetod

Används för att ställa in vilket mätsätt som ska användas för att bestämma vilken del av bilden som ska uppmätas för exponeringsinställningen.

  1. MENU (Kamerainst.)[Mätmetod] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi:
Hela bilden delas upp i ett antal mindre områden och ljuset mäts upp inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (multi-patternmätning).

Centrumvägd:
Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts upp, med tonvikt på delen i mitten av bilden (centrumvägd mätning).

Spot:
Endast området i mitten mäts upp (spotmätning). Denna funktion är praktisk när motivet är i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.

OBS!

  • Denna inställning är fast inställd på [Multi] i följande tagningslägen:
    • [Intelligent auto]
    • [Bättre autojustering]
    • [Scenval]
    • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen