Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

AEL med slutare (stillbild)

Används för att ställa in om exponeringen ska låsas när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Denna funktion är praktisk när man vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [AEL med slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Exponeringen låses när skärpan har ställts in automatiskt av att man trycker ner avtryckaren halvvägs när punkten [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF].
När punkten [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF], och produkten bedömer att motivet rör sig, eller när man tar burst-bilder, nollställs den låsta exponeringen.
:
Exponeringen låses när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Exponeringen låses inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Använd det här läget när du vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.
Produkten fortsätter att justera exponeringen hela tiden vid tagning i [Kontinuerlig tagning]-läge.

OBS!

  • Manövrer med hjälp av AEL-knappen har företräde framför inställningarna för punkten [AEL med slutare].