Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Zebra

Om ljusstyrkenivån för en del av bilden uppfyller den inställda IRE-nivån visas ett zebramönster över den delen av bilden. Använd zebramönstret som vägledning för att justera ljusstyrkan.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Zebra] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Zebramönstret visas inte.

70/75/80/85/90/95/100/100+/Special1/Special2:
Används för att justera ljusstyrkan.

Tips

  • Det går att registrera flera olika värden för [Zebra] för att kontrollera såväl exponeringen och överstrålningen, som ljusstyrkenivån. Inställningarna för exponeringskontroll och överstrålningsbekräftelse registreras för [Special1] respektive [Special2] med standardinställningarna.
  • För att kontrollera exponeringen ställer man in ett standardvärde och ljusstyrkenivåområdet. Ett zebramönster visas över delar som hamnar inom det inställda området.
  • För att kontrollera överstrålningen ställer man in ett lägsta värde för ljusstyrkenivån. Ett zebramönster visas över delar som överskrider det inställda området.

OBS!

  • Zebramönstret visas inte vid HDMI-anslutning.