Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Exponeringssteg

Det går att ställa in inställningsområdena för slutartiden, bländaren och exponeringskompensationsvärdet.

  1. MENU (Kamerainst.)[Exponeringssteg] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

0,3 EV/0,5 EV