Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Ljudinspelning

Används för att ställa in om ljudet ska spelas in vid filminspelning.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Ljudinspelning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:
Ljudet spelas in (i stereo).

Av:
Ljudet spelas inte in.

OBS!

  • När [På] är valt kommer även användningsljud från objektivet och resten av produkten med i inspelningen.