Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Ljudinspelningsnivå

Det går att kontrollera inspelningsnivån för ljudet med hjälp av nivåmätaren.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Ljudinspelningsnivå] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

+:
Används för att höja inspelningsvolymen.
−:
Används för att sänka inspelningsvolymen.
Återställ:
Används för att återställa ljudinspelningsnivån till standardinställningen.

Tips

  • Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en lägre nivå för att spela in filmer där ljudet är högt. Det ger ett mer naturtroget ljud. Ställ in [Ljudinspelningsnivå] på en högre nivå för att spela in filmer där ljudet är svagt, så att ljudet går lättare att höra.

OBS!

  • Signalbegränsaren används alltid, oavsett [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna.
  • Punkten [Ljudinspelningsnivå] går bara att ställa in när tagningsläget är inställt på filmläget.
  • [Ljudinspelningsnivå] går inte att använda under HFR-tagning.
  • [Ljudinspelningsnivå]-inställningarna gäller både för den inbyggda mikrofonen och för (mikrofon)-ingången.