Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Uppmätning av det exakta avståndet till motivet

Märket markerar var bildsensorn* sitter. Använd den vågräta linjen för att mäta upp det exakta avståndet mellan produkten och motivet.
Avståndet från objektivkontaktytan till bildsensorn är ungefär 18 mm.

*Bildsensorn är den del som omvandlar inkommande ljus till digitala signaler.

OBS!

  • Om motivet är närmare kameran än objektivets näravstånd går det inte att ställa in skärpan. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt ifrån produkten.