Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Visa ljudnivå

Används för att ställa in om ljudnivån ska visas på skärmen.

  1. MENU(Anpassade inställningar) → [Visa ljudnivå] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Ljudnivån visas.
Av:
Ljudnivån visas inte.

OBS!

  • Ljudnivån visas inte i följande fall:
    • När punkten [Ljudinspelning] är inställd på [Av].
    • När punkten DISP (visningssätt) är inställd på [Visa ingen info.].
    • Under HFR-tagning
  • Ställ in tagningsläget på filmläget. Det går bara att se ljudnivån före tagningen i filminspelningsläget.