Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

För-AF (stillbilder)

Produkten ställer automatiskt in skärpan redan innan man trycker ner avtryckaren halvvägs.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [För-AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärpan ställs in innan man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Skärpan ställs inte in innan avtryckaren trycks ner halvvägs.

OBS!

  • [För-AF]-funktionen går bara att använda när ett objektiv med E-fattning är monterat.