Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

AF Microjust.

Används för att ställa in och registrera en autofokusposition för varje objektiv när objektiv med A-fattning används med hjälp av objektivadaptern LA-EA2 eller LA-EA4 (säljs separat).

  1. Välj MENU (Anpassade inställningar)[AF Microjust.].
  2. Välj [Inst. av AF-justering][På].
  3. [mängd] → önskat värde.
    • Det går att välja ett värde på mellan −20 och +20. Ju högre värde man ställer in, desto längre bort från kameran kommer autofokusavståndet. Ju lägre värde man ställer in, desto närmare kameran kommer autofokusavståndet.

OBS!

  • Vi rekommenderar att du justerar positionen under faktiska tagningsförhållanden.
  • När man monterar ett objektiv för vilket ett värde redan är registrerat, visas det registrerade värdet på skärmen. [±0] visas för objektiv för vilka inget värde har registrerats ännu.
  • Om [-] visas i stället för ett värde betyder det att totalt 30 objektiv redan har registrerats och det inte går att registrera fler objektiv. Om du vill registrera ett nytt objektiv, så montera ett objektiv för vilket registreringen går att ta bort och ställ in värdet för det objektivet på [±0], eller nollställ värdena för samtliga objektiv med hjälp av [Rensa].
  • [AF Microjust.]-funktionen går att använda tillsammans med objektiv från Sony, Minolta eller Konica-Minolta. Om man använder [AF Microjust.]-funktionen tillsammans med ett objektiv av annan typ än de objektiv som det finns stöd för, kan det hända att även de registrerade inställningarna för stödda objektiv påverkas. Använd inte [AF Microjust.] för inkompatibla objektiv.
  • Det går inte att ställa in [AF Microjust.] var för sig för flera Sony-, Minolta- eller Konica-Minolta-objektiv med samma specifikationer.